Program - rezervace

Předplatné
Den Hodina Název Divadelní soubor Cena Rezervace Volné
sobota 19:30 Sváteční předplatné: 29.9.,27.10.,17.11., 15.12. DS Čechy, Morava, Slovensko 500 100
září
Datum Den Hodina Název Divadelní soubor Cena Rezervace Volné
14. 9. 2018 pátek 19:30 Jezinky a bezinky DS bratří Mrštíků Boleradice 130 152
říjen
Datum Den Hodina Název Divadelní soubor Cena Rezervace Volné
13. 10. 2018 sobota 19:30 Zkrocení zlé ženy Vlastenecká omladina Vídeň 150 47
14. 10. 2018 neděle 15:00 Zkrocení zlé ženy Vlastenecká omladina Vídeň 150 149
21. 10. 2018 neděle 15:00 Jezinky a bezinky DS bratří Mrštíků Boleradice 130 138

Pokračujte na další představení...

Upozorňujeme na nutnost zaplatit rezervované vstupenky do 10 dní od data rezervace, pokud není výslovně stanoveno jinak. Jestliže nebude rezervace uhrazena ve stanoveném termínu, bude zrušena!


Rezervace vstupenek je možná na info@boleradice-divadlo.cz nebo telefonicky na 723 666 153. Využijte také naší on-line rezervace

Pokud vstupenky rezervujete v době kratší než 10 dnů před představením, je třeba je zaplatit nejpozději půl hodiny před začátkem představení, jinak budou dány do volného prodeje.


Vstupenky je možné uhradit hotově v pokladně divadla v době předprodeje nebo bezhotovostním převodem na číslo účtu 1382167379/0800, jako variabilní symbol uvádějte číslo rezervace.


Předprodej vstupenek je každý pátek od 18 do 19 hodin a hodinu před každým představením v pokladně divadla.


Základní cena vstupenky na představení domácího souboru: 130 Kč

Základní cena vstupenky na představení hostujícího souboru: 150 Kč

Základní cena vstupenky na dětská představení: 80 Kč (pro děti i dospělé)

Pro skupinové objednávky – od 30 účastníků- poskytujeme slevu. Cena vstupenky 110 Kč, 130 Kč.

Pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P poskytujeme slevu 50% ze základní ceny

Členům DS bratří Mrštíků Boleradice poskytujeme slevu 50% ze základní ceny

Na představení profesionálních souborů a koncerty bude stanoveno zvláštní vstupné